Johan Folkesson :: landskapsarkitekt

Arbetar i yrkets alla skalor.

Tänker självständigt men skapar bäst i samarbete med andra grupper och människor.

Tycker det är ett privilegium att arbeta med människors vardagsplatser.