Johan Folkesson :: aktuellt

Inbjuden till workshop Scenarier Stadsbyggnad Göteborg 2030+. Av SWECO tillsammans med andra sakkunniga inom stadsbyggande. 2018.10.30

Planerar Seminariestafetten – 30 tankar om tid i Göteborg 2018.11.08-09

Kursvärd Att leda kreativa idéprocesser i Göteborg 2018.11.06-07

Föreläser på Chalmers 2018.10.09 – ARK518 – Stadslandskap

Paneldeltagare SLU Landskapsdagarna 2018

Skriver minnesartikel om Jeppe Aagard Andersen i tidskriften Arkitektur

Ledamot i Sveriges Arkitekters Akademi för Landskapsarkitektur

Leder Trafikverkets utbildning i arkitektur VT2019

Utvecklar utvärderingsverktyg åt Trafikverket – Kundupplevd kvalitet i Trafikmiljön

Publicering av Åsarna bygata – form och funktion

Publicering av ¿ Vacker & Säker ? [Köp på Bokus] [Prisbelönt] [Utställd] [Köp offline] [NVF] [Skyltfonden]