Johan Folkesson :: om

Johan Folkesson är landskapsarkitekt som driver eget kontor i Göteborg. Genom samarbeten i olika konstellationer har han erfarenhet av arbete i yrkets hela spektrum, från gestaltning av platsspecifika objekt i skala 1:1 till arbete med nationella och övergripande strategidokument.

Johan föreläser och undervisar regelbundet på landskapsarkitektutbildningen på SLU, i stadsplanering på Malmö Högskola och på arkitekturutbildningen på Chalmers tekniska högskola.

Ladda ner CV [PDF]