Johan Folkesson :: om

Johan Folkesson driver terraism – ett landskapsarkitektkontor sedan 2012, med bas i Göteborg. Kontoret har en arkitekturuppfattning som grundar sig i landskapet som en ständigt närvarande process, med människan i fokus. Arbetet spänner sig över yrkets hela skala, från gestaltande av trädgårdar till utveckling av nationella strategier, via undervisning vid universitet samt uppdrag som tävlings- och jurysekreterare.

De senaste årens projekt har kretsat kring “Strategiska arkitekturtjänster”, ett ramavtal för Trafikverket med syfte att stärka arkitekturen inom myndigheten. Arbetet innebar både att ta fram ett handlingprogram för god arkitektur så väl som att genomföra några av de föreslagna projekten.

Förutom engagemang i sina projekt drivs Johan av att vara med och utveckla professionen. Han strävar efter att alltid vara betrodd med förtroendeuppdrag med syfte till att förbättra och utforska arkitekturens närvaro i samhället. Johan sitter just nu med i Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur där han bland annat ansvarat för de senaste årens Seminariestafetter. Han är sedan 2016 Sveriges representant i International Federation of Landscape Architecture (IFLA).

Ladda ner CV [PDF]